מחזה פיוטי מקורי. גבר אשה ותהום בינהם.

הוא והיא מתבוננים בחייהם כאילו היו שיר, הנכתב בזמן אמת, כשבקרע מאיימת לפרוץ מלחמה.

הזירה הבינתחומית. 

2010