שתוכל לבד היא הצגה מאת רחל גיל. ההצגה עוסקת בגבר זקן שנמצא בחדר לבדו. זה עתה שני שוטרים עזבו את ביתו והם ממתינים בחוץ. מדוע הם באו? למה הם ממתינים? למי? במונולוג נפרש לפנינו סיפור חייו של הגבר, אשתו והילדה "המיוחדת" שנולדה להם בגיל מבוגר. זהו סיפור הניסיון הנואל שלהם לגדל את הילדה הזאת שתהיה עצמאית, "שתוכל לבד", כאשר מעט העצמאות שהיא אכן רוכשת מוליכה למשהו שהם בוודאי לא ייחלו לו.