בכורה בפברואר 2013 - תמונע

רקדנית יוצרת - יעל טורג׳מן.

רוג'ום הוא גל אבנים. נוודים שעוברים במדבר או בהרים בונים אותו כסימן, אבן דרך לאלה שיגיעו אחריהם. מרוג'ום לרוג'ום מתהוו הדרך, מסע שלנדודים.

אישה עוברת מרוג'ום אחד לאחר, שתי תחנות שביניהן זורם נהר.

ליצירה שלוש החלקים:

לעלות על ההר,

לחצות את הנהר,

ללכת.